Home / Nezařazené / Ivan Duvač (Phoenix Investor): Lidé dnes realizují trojciferné zisky

Ivan Duvač (Phoenix Investor): Lidé dnes realizují trojciferné zisky

Objem aktiv v podílových fondech by letos měl překonat hranici 500 miliard, to je však zhruba čtvrtina toho, co mají obyvatele ČR uloženo na netermínovaných účtech, a dokonce i méně, než kolik mají obyvatelé ČR uloženo na vkladech termínovaných. I objemy obchodů na Burze cenných papírů v Praze nasvědčují, že Čechům se do investic moc nechce, je to tak?

 

Tak konkrétně objem vkladů na termínovaných vkladech už delší dobu postupně klesá a blíží se objemu investic v podílových fondech. Jsou to pak právě podílové fondy, kde končí část prostředků z vypovězených termínovaných vkladů.

Pokud jde o obchodování s akciemi, tak tento typ investic používá jiná skupina investorů, lidé s větším přehledem o fungování finančních trhů, částečně spekulantů.

No a v případě porovnání podílových fondů s běžnými účty. Ano, obyvatelé České republiky jsou v porovnání s domácnostmi na Západě v otázce investic více konzervativní. Vždyť i pokud jde o investice do podílových fondů, tak jasně dominují smíšené podílové fondy a dluhopisové podílové fondy, samotných akciových podílových fondech se nachází cca 18 % všech investic.

Stále platí, že základním kamenem úspor domácností jsou konzervativní finanční produkty s vysokou likviditou, tedy spořicí účty a termínované vklady. To platí všude na světě, v České republice pak o trochu více.

 

To tedy není dobrá zpráva pro člověka, který radí lidem s investicemi

Finanční konzultanti pracující s investicemi mají naopak spoustu důvodů k radosti a pokud je něco trápí, není to konzervativnost českých domácností, ale nadměrná regulace, kdy je i člověk investující stokoruny měsíčně vystaven nadměrné administrativě. Investiční dotazníky, profilace klientů apod. jsou dnes obsáhlejší než vstupní dotazníky u lékaře!

Ekonomika šlape, ceny aktiv dosahují nových historických maxim. Jsem rád, když vidím spokojené klienty, jež s námi investovali v letech 2009–2013 a kterým teď postupně končí investiční horizonty. Tito lidé se mohou těšit někdy i z trojciferných výnosů! Zároveň, prostředí nízkých úrokových sazeb a rostoucí úspory domácností nutí lidi více přemýšlet o tom, jak naloží se svými volnými penězi.

Samotné dluhopisové podílové fondy, druhé nejsilnější skupině podílových fondů, dnes také nenabízí žádné oslnivé výnosy, co vlastně motivuje lidi, aby investovali do dluhopisů?

Například dluhopisy v rozvíjejících se zemích či malých a středních firem nabízí výnosy i 7 % – 10 % ročně. Nelze tedy říct, že tyto investice nenesou žádný výnos, toto může být vztaženo pouze na dluhopisy vyspělých zemí a dluhopisy tzv. blue chips firem, které jsou považovány za bezpečné přístavy, tj. nemusí investory lákat na vysoký výnos, a v rámci Evropy jsou jejich cenné papíry kupovány ze strany Evropské centrální banky, což tlačí výnosy ještě níže.

Navíc, ne každý je mentálně nastaven na to, aby bez stresu zvládl případné korekce na akciových trzích. Ceny dluhopisů nezažívají tak velké výkyvy.

Co fondy peněžního trhu? Růst objemu spravovaných portfolií rostl ve třetím čtvrtletí loňského roku o více než 20 %, tj. nejvíce ze všech skupin fondů. Není toto v rozporu? Lidé ukončují termínované vklady a na druhou stranu drží prostředky ve finančních instrumentech, které nabízí ještě nižší výnos?

Na konci roku 2013 spravovaly fondy peněžního trhu aktiva v objemu cca 12 miliard Kč, dnes je to cca 3,3 miliardy a fondy peněžního trhu jsou dnes „nejslabším“ typem fondů. Uváděný nárůst tedy vychází z poměrně nízkého základu. Dlouhodobě se fondům peněžního trhu nedaří, část z nich se transformovala na dluhopisové fondy, aby mohly investovat i do cenných papírů s delší splatností, které nabízí alespoň nějaký výnos. Za dobu, kdy ve fondech peněžního trhu přibylo cca 563 000 000 Kč nateklo do akciových podílových fondů cca 4 700 000 000 Kč, tj. osmkrát více. Aktuální vývoj u fondů peněžního trhu bych nepovažoval za nijak zásadní. Z dlouhodobého hlediska o osudu těchto fondů rozhodnou výnosy cenných papírů s krátkou splatností. Pokud tyto výnosy porostou, bude se fondům peněžního trhu dařit lépe, v opačném případě budou dále bojovat o přežití.