Home / Bydlení / Jak vybrat tepelné čerpadlo vzduch/voda?

Jak vybrat tepelné čerpadlo vzduch/voda?

Na začátek je nutné zmínit, že tepelná čerpadla vzduch/voda nejsou a priori nejvhodnějším řešením pro všechny typy nemovitostí. Například, u nemovitostí s dostatečně velkým pozemkem či objektů umístěných v horských a podhorských oblastech dosahuje lepších výkonů tepelné čerpadlo se systémem země/voda.

Dále, tepelné čerpadlo vzduch/voda není nejideálnější pro občasné vytápění malých prostor, např. rekreačních objektů, dílen, zimních zahrad apod., v těchto případech si naopak vystačíte s jednotkami vzduch/vzduch.

Z důvodu odlišných vlastností a objemu generovaného tepla, záměr pořízení tepelného čerpadla je nutné konzultovat s prodejcem, který má ve své nabídce více druhů čerpadel, tj. nejen jednotky vzduch/vzduch a vzduch/voda, které mají nízkou pořizovací cenu, snadno se instalují, ale jejich náklady na výrobu tepla mohou být vyšší než u jiných typů čerpadel.

Na co koukat při výběru tepelného čerpadla vzduch/voda?

Jaké parametry porovnávat v případě, že tepelná čerpadla vzduch/voda jsou pro Vás nejvhodnějším zdrojem tepla?

 • sezónní topný faktor (SCOP), který Vám prozradí, jak efektivně tepelné čerpadlo využívá spotřebovanou elektřinu pro produkci tepla. Platí, že čím vyšší je ukazatel SCOP, tím efektivněji čerpadlo nakládá s elektřinou, tj. teplo vyrábí levně
 • typ a cenu instalace. Tepelné čerpadlo vzduch/voda lze instalovat snadno, nicméně přednost dávejte prodejcům, kteří instalaci provádí vlastním týmem techniků, tj. ne subdodávkou stavební firmě. Kvalita instalace má výrazný vliv na výkon i životnost čerpadla.
 • cenu „all inclusive“ – nepoctiví prodejci udávají cenu např. bez izolace, spojovacího materiálu apod., které je následně nutné dokoupit. Zajímejte se tedy o to, kolik Vás bude stát kompletní tepelné čerpadlo.
 • hluk generovaný tepelným čerpadlem
 • nabízené záruky a cena těchto záruk. V praxi se můžete setkat se 3 typy záruk, a to: zárukou zahrnutou v ceně tepelného čerpadla, zárukou za příplatek, zárukou podmíněnou koupí dalšího produktu. Pokud Vám prodejce argumentuje poskytovanými zárukami, zajímejte se také o cenu těchto záruk. Zároveň, je velký rozdíl mezi zárukou poskytovanou výrobcem a zárukou poskytovanou prodejcem.

 

V případě, že chcete tepelné čerpadlo používat i pro ohřev vody, setkáte se při porovnávání nabídek s možnostmi:

 • ohřevu vody přímo tepelným čerpadlem
 • předehřev vody tepelným čerpadlem s následným dohřevem v elektrickém bojleru

 

Výhodnější je, resp. vodu ohřívá s nižšími náklady, první varianta.

Před nepoctivými prodejci chrání mezinárodní značka kvality

Pozor na skutečnost, že i na trhu s tepelnými čerpadly se vyskytují nepoctiví prodejci, kteří např. záměrně mění udávané parametry čerpadla. Na zákazníky těchto prodejců pak čeká zklamání z vysokých účtů na elektřinu, nízkého objemu vygenerovaného tepla, vysoké míry hluku apod. Jako ochrana před těmito nekalými praktikami vznikla Evropská značka kvality Q, kdy parametry tepelného čerpadla potvrzuje testy akreditovaný zkušební ústav. U tepelných čerpadel se značkou kvality Q máte jistotu např.:

 • dovozce či výrobce poskytuje dostatečnou technickou podporu a zároveň měl vybudovanou servisní síť s reakční dobou do 24 hodin
 • hlavní komponenty jsou ve shodě s mezinárodními i národními předpisy
 • akustický hluk tepelného čerpadla za provozu nepřevyšuje stanovenou úroveň
 • tepelná čerpadla jsou dodávána s návodem v národním jazyku
 • na tepelné čerpadlo se vztahuje záruka dodávek náhradních dílů nejméně po dobu deseti let
 • tepelné čerpadlo dosahuje minimálních hodnot efektivnosti COP, v případě čerpadel vzduch/voda 3,1.