Home / Inzerce / Jakým způsobem sbírat dešťovou vodu?

Jakým způsobem sbírat dešťovou vodu?

V poslední době nás média zahrnují informacemi o tom, že vody ubývá a čeká nás období sucha. Proto by každý občan ze země, která bývá označována jako „střecha Evropy“ měl uvažovat nad tím, jakým způsobem vodu nejen šetřit každý den, ale také jakým způsobem sbírat dešťovou vodu, když už přeháňky přijdou.

Nádrže na dešťovou vodu

Řešením je nechat si instalovat vhodné nádrže na dešťovou vodu. Ty budou sbírat dešťovou vody vždy, když prší, a vy ji pak můžete využít libovolným způsobem. Je jasné, že dešťová voda není pitnou vodou, ale vodu z nádrže na dešťovou vodu můžete využívat například na praní, zalévání zahrady, splachování toalety a další způsoby, u kterých není pitná voda potřeba. Tímto způsobem se vám může podařit ušetřit až 50 % celkového množství pitné vody, které v domácnosti spotřebujete.

S využitím dotace

V současné době je možné na instalace jímek na dešťovou vodu čerpat dotace od státu, čímž ušetříte dvakrát. Jednou za vodu a jednou za nádrž. Betonová jímka je základem jímání dešťové vody. Odtud je pak možné ji čerpat ven s pomocí čerpadla. Navíc je taková jímka téměř neviditelná – je skrytá v zemi, kde vydrží poměrně dlouhou dobu a ani její instalace není složitá.

Jak je to s odpadními vodami?

Každá domácnost produkuje také odpadní vody. Ať už se jedná o vodu, která byla použita na spláchnutí toalety, mytí nádobí nebo praní prádla, vždy je její koloběh stejný. Po znečištění je voda vypouštěna do veřejné kanalizace. Existují ale také místa, kde není systém kanalizace zaveden a v takovém případě se instalují septiky, jímky, žumpy nebo čističky odpadních vod.

Kdy se používá septik?

Každá domácnost musí mít problém s odvodem znečištěné vody vyřešen. Nejčastějším způsobem, jak je odpadní voda odváděna, když není možnost kanalizace, je septik. A právě septik se instaluje zejména jako betonová nádrž se dvěma komorami. Nový septik by měl fungovat na principu dvou komor, kdy v jedné se usazuje hrubé nečistoty a voda přetéká (i s malými částečkami do komory druhé). Z druhé komory se provádí filtrace prostřednictvím pískového filtru a takto očištěná voda jde do podzemních vod.